Beste KGTCZ-leden,

Het bestuur heeft een beslissing genomen m.b.t. de financiële tegemoetkoming voor de leden die lidgeld betaalden voor het huidige seizoen 2020-2021.

Voor de nieuwe leden 2021-2022 (dus geen lid in 2020) gelden de normale tarieven (die niet worden verhoogd), zie website KGTCZ : https://www.tenniszwevegem.be/jaarabonnement/  

Voor de huidige, bestaande leden en voor het nieuwe seizoen werd het volgende beslist :

Jaarabonnement (lidgeld)

Jongeren kenden praktisch geen onderbreking en betalen het gewone lidgeld (€ 25,00 of € 55,00) voor het nieuwe seizoen (=geboortedatum vanaf 01/01/2009).

Andere categorieën ondervonden wel nadeel en voor 2021-2022 bedragen de aangepaste lidgelden :

*JUNIOR (geboortedatum van 01/01/2000 tot 31/12/2008) : € 50,00 in plaats van € 95,00

*SENIOR (geboren vóór 31/12/1999) : € 75,00 in plaats van € 150,00

Het abonnement kan vanaf nu vernieuwd worden via de normale weg : https://www.tenniszwevegem.be/ (LID WORDEN) (juiste tarief wordt automatisch gekozen)

Winterabonnement (lidgeld)

Volgende winter betalen de bestaande (winter)leden € 20,00 i.p.v. € 80,00 .

Huur terrein winter

Volgende winter wordt er geen huurgeld aangerekend voor de vaste uren die verlengd worden!

Bijdrage clubleden

Het bedrag van € 50,00 wordt niet aangerekend indien u betaalde voor 2020-2021 en clublid wenst te blijven voor 2021-2022. (vb voor petanque)

Winterlessen (lesgeld) en sparring

Belangrijk : de winterlessen worden in elk geval niet meer hervat !

De lessen die werden geschrapt, worden pro rata terugbetaald indien minstens 20% van de lessen niet doorging. Wij vragen uitdrukkelijk dat de terugbetaling aangevraagd wordt via mail naar info@kgtczwevegem.be ten laatste tegen 28/02/2021 met vermelding :

“naam jongere – groep – betaald bedrag – aantal lessen voorzien – aantal lessen gevolgd – bankrekening”

Met sportieve groeten,

Het bestuur